ਅਖਾਣ in punjabi

ਅਖਾਣ (Akhan in punjabi) ਉਹ ਸੰਜਮਮਈ ਅਤੇ ਲੈਅ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ, ਸਾਰ ਜਾਂ ਤੱਥ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਪੰਜ਼ਾਬੀ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ‘ ਲੋਕੋਕਤੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਵਤ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਖਾਣ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਸਰਲ ਵਾਕ ਜਾਂ ਕਥਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਾਤਿ ਦੇ ਲੋਕਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਣਾਵਟ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਸਤੁੰਲਿਤ ਅਤੇ ਚਾਲ ਲੈਅ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ pdf

ਉ’ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ|

ਅਖਾਣਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਉਠ ਧੀਏ ਨਿਸਲ ਹੋ, ਚਰਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਕੀ ਝੋਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਆਖਣਾ ਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਉਂਜ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦਈ ਜਾਣਾ
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ, ਜਿਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲੀਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ
ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਕਾ ਪਕਵਾਨਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਏਜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ
ਉਹ ਦਿਨ ਡੁਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁਬਾਭੈੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ : ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਠ ਘੜਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵੰਡਾਉਣ ਨੂੰਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅਗਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ
ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਗਬਰੂ, ਤੇ ਪਲੇ ਠੀਕਰੀਆਂਬਾਹਰੋਂ ਫੂ ਫਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਿ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਾ ਰਾਇਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਕੜਨਾਂ
ਉਤਾਵਲਾ ਸੋ ਬਾਵਲਾਜਲਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ
ਉੱਠ ਚਾਲੀ ਤੇ ਬੋਤਾ ਬੇਤਾਲੀਵਡ ਵਡੇਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉੱਠ ਨਾ ਕੁਦੇ ਬੋਰਾ ਕੁਦੇਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣਾ ਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਗ ਪਏ
ਉਖਲੀ ਵਿਚ ਸਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਡਰਔਖਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ
Akhan in punjabi

ਅਖਾਣ in punjabi class-12

ਅ’ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ|

ਅਖਾਣਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲੀ ਜਾਂਦੀਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾਮੂਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣਾ
ਅਖੀ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਨਾ ਨੂਰ ਭਰੀਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਪਾ ਵਡਿਆ
ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾਭਲਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅੰਨੇ ਅੰਗੇ ਰੋਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋਣਾਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੁਕੜੀ ਖਸ-ਖਸ ਦਾ ਚੋਗਾਨਿਕੰਮੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੋਪ ਦੇਣਾ
ਅੰਡੇ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕੂੜ ਕੂੜ ਕਿਥੇਗੱਲ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ
ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਦੋਸਕੰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾਂ ਤੇ ਦੋਸ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ
Akhan in punjabi

‘ਇ’ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ

ਅਖਾਣਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਇਕ ਅਨਾਰ ਸੋ ਬਿਮਾਰਚੀਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ
ਇਕ ਰੁੱਤ ਤੇ ਸੋ ਸੁੱਖਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਕ ਕਰੇਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿੰਮ ਚੜਿਆਇਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਗਤ ਬੁਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ
ਇਕ-ਇਕ ਦੋ ਯਾਰਾਂਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬਲ ਹੈ
ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਲਨਿਕੰਮਾ ਹੋਣਾ
ਇੱਕੋ ਅੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾਇੱਕੋ ਇਕ ਚੀਜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ
ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇੱਕੋ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਛੋਟੀਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇੱਲ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਈ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਚੀਜ ਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਇਕ ਮੱਛੀ ਸਾਰੇ ਜਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਇਕ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਇ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
Akhan in punjabi

‘ਸ’ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ|

ਅਖਾਣਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਸਾਈਆਂ ਕੀਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਤੇਲਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰਨਾ
ਸੋ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦੇ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾਸੈਕੜੇ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਕੇਚੁਗ਼ਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਯਤ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
Akhan in punjabi

ਹ’ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ

ਅਖਾਣਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀਪਰਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ
ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰਉਪਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋਰ
ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਗਈਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ
Akhan in punjabi

FAQ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੁਕੜੀ ਖਸ-ਖਸ ਦਾ ਚੋਗਾ ‘ ਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ– ਨਿਕੰਮੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੋਪ ਦੇਣਾ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ‘ਇੱਲ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਈ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ ਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ– ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਚੀਜ ਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇ|

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ‘ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ, ਜਿਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲੀ ‘ ਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ– ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ|

Leave a comment