ਮੁਹਾਵਰੇ

muhavre in punjabi

ਮੁਹਾਵਰਾ (muhavre in punjabi) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ … Read more